ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI XÃ ĐẠI THỊNH

10:50 11/11/2020 | Đã xem 46

 

Cán bộ tư pháp đang giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân

Bộ phận Tư pháp hàng ngày đều giải quyết rất nhiều công việc quan trọng và cấp thiết cho người dân tại địa phương như: Khai sinh, khai tử,….