Kế hoạch thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn xã Yên Bài để phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/07/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Xem với cỡ chữ 

05:05 28/07/2021 | Đã xem 346

Xem chi tết kết hoạch tại đây